Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này quy định cách Công ty CP Thương mại Khách sạn Hương Sen Mộc Châu sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Khách sạn Hương Sen Mộc Châu khi bạn sử dụng trang web này.

Công ty CP Thương mại Khách sạn Hương Sen Mộc Châu cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Đôi khi, Công ty CP Thương mại Khách sạn Hương Sen Mộc Châu có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này.Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

• Chi tiết thẻ tín dụng

• Tên và chức danh công việc

• Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email

• Thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng và / hoặc ưu đãi

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

• Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

• Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

• Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.


Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ không phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ info@hoianvenushotel.com càng sớm càng tốt.Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được tìm thấy là không chính xác.

Công ty CP Thương mại Khách sạn Hương Sen Mộc Châu

LH