Chính Sách Hủy Phòng

Chính sách này xác định cách thức xử lý đối với đề nghị hủy bỏ/ thay đổi đặt phòng:

-Nếu hủy/ sửa đổi được thực hiện 2 ngày trước ngày nhận phòng: sẽ không tính phí.

-Nếu hủy/ sửa đổi được thực hiện trong vòng 2 ngày, bao gồm các đặt phòng được thực hiện trong vòng 2 ngày trước khi nhận phòng: giá phòng và thuế của đêm thứ 1 sẽ được tính

-Trong trường hợp Khách không có mặt: 100% giá phòng và thuế sẽ được tính.

– Đặt phòng sớm/ Thời gian lưu trú dài/ Đặt phòng phút chót/ Giá trọn gói là Không thể thay đổi và Không hoàn lại.

* Quá trình hoàn trả sẽ mất khoảng 7 đến 20 ngày làm việc tùy thuộc vào ngân hàng trung gian.

    Vui lòng thông báo cho chúng tôi tới địa chỉ email: khachsanhuongsenmocchau@gmail.comkhi bạn nhận được số tiền được hoàn lại.

LH