Phòng 5 Giường

750,000

* Giảm giá 10% từ thứ 2 – thứ 5

Phòng với diện tích cực rộng và trang thiết bị hiện đại. Phù hợp với đại gia đình đông người.

TIỆN NGHI

Danh mục: