BẢN ĐỒ KHÁCH SẠN HƯƠNG SEN VÀ CÁC ĐIẠ ĐIỂM DU LỊCH LÂN CẬN

  1. Hang Dơi cách khách sạn 500m
  2. Rừng thông bản Áng cách khách sạn 3km
  3. Thác Dải Yếm cách khách sạn 7km
  4. Đồi chè, đồng cỏ thị trấn nông trường cách khách sạn 7km